Konvencija Opatija

Bled dodatna elektrostimulator

V maju 2022 smo v Opatiji izvedli 3. konvencijo za naše uporabnike INDIBA tecar tehnologije. Udeležili so se fizioterapevti, doktorji in estetski strokovnjaki, ki so v INDIBA tehnologiji že izkušeni, s prirejanjem konvencij pa jim z našimi inštruktorji želimo ponujati možnost stalne nadgradnje.

Nov projekt 26 elektrostimulator
Nov projekt 27 elektrostimulator