Strokovno izobraževanje v Barceloni

Bled dodatna 1 elektrostimulator

Naši uporabniki so zadnje dni v Barceloni obogatili znanje o mnogih dimenzijah tretiranja z Indibo – Activ, Beauty in Animal Health. Znanje so predajali Indibini uradni inštruktorji in predavatelji.

Nov projekt 28 elektrostimulator
Nov projekt 29 elektrostimulator